Col·lecció Pedreny

Una col·lecció sòlida; una paret de pedra seca erigida amb grans autors, grans obres i clàssics.

#1 Viatge